Địa chỉ

Số 17 Đường 11, khu Nam Phú, P. Tân Thuận Đông,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại

+84(0)933813339